Star Wars: Survivors

The Lambda Heist
We need a what?!

tumblr_nneb81x2TP1qd479ro1_500_1_.gifEtter å ha gjennomført ein heller vågal og eksplosiv aksjon i hovudstaden av Lothal, tenkjer mannskapet på The Fleeing Turtle å komme seg til helvete vekk derifrå. Det er mange som kunne trengt deira hjelp på Lothal, men dei må heller vende attende når temperaturen har lagt seg. I gatene av Jothal marsjerar imperiets soldatar, og Old Man Jho vart sist sett slept ut dørene av sin eigen kantine – i lag med fleire av stamgjestane. Oppviglarar og terroristar seier oppslaget utanfor.

Mannskapet har tatt sin farvel med Lib Neroon, som har laga sin eigen plan for å komme seg vekk og attende til partisanarcella si. Dex Tiree møter dei ved hangaren, ein siste ting dei må gjere. Berre sleppe av Walex Blissex, kvar enn dei skal. Gjerne Cloud City eller the Wheel. Dette skal ikkje by på noko problem.

Først må dei berre forbi, blokaden.

Og det venter ei melding til dei på andre sida. Det er på tide å frigjere Dor Guldur.

51_colony_outpost-lowsaturation.jpg

View
Sortie Lothal
Will there be an explosion?

Lothal.jpeg
“Lothal’s citizens initially welcomed the Empire’s arrival on Lothal, as the Empire’s investments seemed to promise a boom for the remote Outer Rim world. But some Lothalites soon had second thoughts. As it had done on many other worlds, the Empire restricted the citizens’ freedom, enforcing its will with stormtroopers and TIE fighters. And the industry brought to Lothal wreaked havoc on the planet, with mines and industrial plants marring its grasslands.”
- Star Wars Databank

image_a7ca8bca_1_.jpeg

View
Friendship is magic

star-destroyer_0_1_.jpg
“Look no further than Lothal if you want to see what happens when the Empire takes control of an entire world. The Empire shows up and makes people who have lived here for generations go into refugee settlements like Tarkintown… and then, to make things even worse, turns their family farms into strip mines to dig for ore and crystals!”
―From Sabine Wren’s journal

View
Attende i felten
Meir lettjente pengar?

Super-Battle-Droid_f8b9df0b_1_.jpegSkilpadda møter Blade Eye sitt skip eit stykke unna dei tradisjonelle handelsrutene, midt ute i store tomrommet. Skipet hans er eit eldre transportskip, og han har selskap av andre av ulik modell samt eit par eldre headhuntere og interceptors. Her skal lasten fordelast og plan for oppdraget debatterast. Ombord på skilpadda lurar våre heltar på kva dei har rota seg borti. I det minste er det ikkje Imperiet…
Storm_Troopers.png

View
Forviklingar

NarShaddaaSkyline3.jpg

View
Ein klassisk svindel
Lettjente pengar ventar

Nye eventyr truer med å kaste våre heltar inn i den galaktiske konflikta…
Ep1-011_display.jpg

View
Sprell og fanteri
Peow peow
View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.