Tag: Mining

Results

  • Thiddur

    Thiddur 2: Den andre av tre planetar rundt ei raud stjerne. Thiddur 2 er ein kald planet mykje fjell og ein del skog eitt stort hav, det som er av liv er dødt, nokre få gruveutpostar, mykje forureiningar fyller lufta, pustemaske er tilrådd, framleis ikkje …