Star Wars: Survivors

Attende i felten
Meir lettjente pengar?

Super-Battle-Droid_f8b9df0b_1_.jpegSkilpadda møter Blade Eye sitt skip eit stykke unna dei tradisjonelle handelsrutene, midt ute i store tomrommet. Skipet hans er eit eldre transportskip, og han har selskap av andre av ulik modell samt eit par eldre headhuntere og interceptors. Her skal lasten fordelast og plan for oppdraget debatterast. Ombord på skilpadda lurar våre heltar på kva dei har rota seg borti. I det minste er det ikkje Imperiet…
Storm_Troopers.png

View
Forviklingar

NarShaddaaSkyline3.jpg

View
Ein klassisk svindel
Lettjente pengar ventar

Nye eventyr truer med å kaste våre heltar inn i den galaktiske konflikta…
Ep1-011_display.jpg

View
Sprell og fanteri
Peow peow
View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.